Türkiyede Arıcılık

Türkiyede arıcılık
  Ülkemizin 7 coğrafi bölge bulunması, her bölgenin iklim koşulunun, bitki örtüsünün farklı olmasında dolayı arıcılık faaliyetinin yapılması için en avantajlı bölgedir. Türkiye'de arıcılık yapan kişi sayısı 35 bin, arılı kovan sayısı ise 3.5 milyon ancak buna rağmen yıllık bal üretimi 66 bin ton civarındadır. Ülkemizin arıcılık  yapabilmek için en uygun bölge olduğu düşünülürse bu rakamların daha üzerinde olmamız gerekmektedir.
  Türkiye'de kovan başına alınan bal verimi ortalama 20 kg civarındadır.  Ancak bu rakam oldukça düşüktür arılı kovan sayısı ve bal üretimi birbirini dengelememektedir. Bal üretimindeki bu eksikliğin sebepleri bakım ve beslenme noksanlığı, yeterli eğitimin ve  teknik bilginin olmaması, ana arı üretiminin yeterli olmaması, arı hastalıklarının ve zararlarının bilinmemesidir.. Bu hususların eksik olması arı yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilemiştir.

  Türkiye'de arıcılık,  4 milyon kovan varlığına ve 63 bin ton bal üretimine sahiptir. Ülkemiz bu verilerle arıcılık da dünyada 3. ve 4. sırada yer almaktadır. Ayrıca dünya bal ticaretinde %1.87 bir payla 10. sırada yer almaktadır. Türkiye bal ihracatı ile yıllık ortalama 20-40 milyon dolar gelir elde edilmektedir.

 Ülkemizin her bölgesinde arıcılık yapılabilmektedir ancak üretim payının en yüksek olduğu bölge Ege , Akdeniz ve Karadeniz bölgesidir.  Türkiyede ki bal üretiminin yarısı bu bölgelerde gerçekleştirilmektedir.  Arıcı yetiştiriciliğinin, en çok yapıldığı ve yüksek üretim sağlanan illerimiz ise ; Muğla, Ordu, Rize, Aydın, Sivas, Antalya, İzmir, İçel, Erzurum ve Samsun illerimizdir.

 Ülkemizdeki en önemli sürdürülebilir tarım faaliyetlerinden biri de arıcılıktır. Coğrafi ve topolojik koşullar arı yetiştiriciliği için oldukça uygundur ancak kovan sayısında daha az verim almamızın en önemli sebepleri yeterli eğitim verilmemesi, arı hastalıklarıyla mücadele edemememiz, ıslah , yanlış ilaç kullanımı gibi sorunlardır. Arıcılıkla ilgili bu sorunlar çözüldüğü zaman üründen daha yüksek verim elde edilecektir. Türkiye'de arıcılıkla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa ve detaylı bilgi almak istiyorsanız www.kovansan.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder

karakovan

KOVANSAN MİLLİ KOVAN ..

© 2015 Kovansan Bilgi Kütüphanesi.